Układ zamknięty w Zielonej Górze?

Prowadzę w Zielonej Górze Ośrodek Szkolenia Kierowców (OSK). Stworzyłem również kilka portali internetowych wspomagających szkolenia kandydatów na kierowców i kierowców zawodowych pojazdów ciężarowych. W przyszłość planowałem otworzyć pod Sulechowem Ośrodek Doskonalenia Techniki Jazdy (ODTJ). Taka inwestycja wymaga sporych nakładów finansowych zwłaszcza w nieruchomości (place i tory manewrowe). Podobny ODTJ prowadzi już w Tomaszowie Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego z Zielonej Góry. W tym momencie zaczynają się problemy!

Zgodnie z wyrokiem Sądu WORDy muszą płacić podatki od nieruchomości

WORD w Zielonej Górze jest bezprawnie zwolniony z podatków od nieruchomości, co okazałoby się zabójcze dla mojej inwestycji w ODTJ. Zwróciłem się do Organów podatkowych jakim są Urząd Miasta w Zielonej Górze oraz Urząd gminy w Żaganiu z zapytaniem: Dlaczego mimo wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 24 września 2015 r., sygn. akt II FSK 2817/13, WORD został zwolniony z podatków od nieruchomości jako jednostka oświatowa?

Fikcyjne szkolenia na placu egzaminacyjnym WORD Zielona Góra?

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Zielonej Górze jak większość podobnych instytucji w Polsce wynajmuje plac egzaminacyjny Ośrodkom Szkolenia Kierowców (OSK). Wszystkie WORDy w Polsce obciążają OSK fakturami za wynajęcie placu. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Zielonej Górze wpadł na pomysł, że będzie wystawiał faktury na których widnieje usługa szkoleniowa a nie wynajem, unikając w ten sposób płacenie podatku VAT (usługi szkoleniowe zwolnione są z podatku VAT). Taki proceder trwa już ok 12 lat.

Kto szkoli kursantów na placu egzaminacyjnym WORD w Zielonej Górze?

WORD wystawia fakturę za szkolenia, czyli jakiś pracownik WORD'u powinien przeprowadzać szkolenie. Po wjechaniu na plac egzaminacyjny okazuje się, że jedynym pracownikiem WORD był pracownik techniczny lub egzaminator.

Zgodnie z rozporządzeniem MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA z dnia 4 marca 2016 r w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia praktyczne przeprowadzać może instruktor wyznaczony przez kierownika OSK. WORD nie może szkolić kandydatów na kierowców. Ponadto rozporządznie określa również, że
§12. Zajęcia w zakresie części praktycznej szkolenia w pojeździe mogą być prowadzone przez instruktora wyłącznie z jedną osobą szkoloną

Pracownicy WORD: techniczni, egzaminatorzy, portierzy, instruktorzy obcych OSK itp., udający "instruktorów", którzy kręcą się na placu egzaminacyjnym nie spełniają w/w zapisów rozporządzenia. Najbardziej bulwersujący jest fakt, że sami egzaminatorzy udawali instruktorów wiedząc, że działanie takie jest niezgodne z prawem. Egzaminatorom zatrudnionym w WORD nie wolno szkolić kandydatów na kierowców. Po nagłośnieniu tej sprawy egzaminatorzy zniknęli z placu egzaminacyjnego, a Urząd Marszałkowski odpowiedział, że egzaminatorzy przebywający na placu egzaminacyjnym pełnili tam tylko funkcję porządkową.

W tej sytuacji byłem ciekawy jak pozostałe WORDy w Polsce księguja taką usługę. Okazało się, że tylko WORD w Zielonej Górze wystawia za wynajem fakturę za szkolenie, unikając opłacanie podatku VAT.

Nawet WORD w Gorzowie Wielkopolskim, który podlega pod ten sam Urząd Marszałkowski w Zielonej Górze wystawia prawidłowe faktury.

Urząd Marszałkowski w Zielonej Górze

Urząd Marszałkowski w Zielonej Górze to instytucja, która nadzoruje działania WORD w Zielonej Górze i Gorzowie Wielkopolskim.

Próbując wyjaśnić nieprawidłowe faktury szkoleniowe wystawiane przez WORD oraz nielegalne zwolnienie WORDu z podatków od nieruchomości, udało mi się porozmawiać z kilkoma wicedyrektorami, inspektorem nadzorującym, Wicemarszałkiem Województwa Lubuskiego - Łukaszem Poryckim, Dyrektorem Departamentu Infrastruktory i Komunikacji - Sławomirem Kotylakiem, który jest bezpośrednio odpowiedzialnym za działania WORD.

Panowie urzędnicy robili tylko maślane oczy i nic konkretnego w tej sprawie nie zrobili. Panowie z Urzędu Marszałkowskiego doskonale wiedzą, że działanie WORD Zielona Góra jest nielegalne ponieważ WORD w Gorzowie Wielkopolskim, również nadzorowany przez Urząd Marszałkowski przegrał w Sądzie w sprawie zwolnienia z podatków od nieruchomości. Najbardziej jednak rozbawiła mnie odpowiedź jednego z Urzędników:
"Dlaczego to Panu przeszkada? Inni wjeżdżają i nie mają z tym problemu".

Urząd Skarbowy w Zielonej Górze

W 2020 roku, po 12 latach Urząd Skarbowy w Zielonej Górze "zauważył", przekręt WORDu w Zielonej Górze?

Od 2020 roku Urząd Skarbowy w Zielonej Górze sprawdza, czy zielonogórski WORD na placu egzaminacyjnym od poniedziałku do czwartku od 1530 do 1730 przeprowadza szkolenia czy wynajmuje tą nieruchomość?. Urząd Skarbowy wzywa właścieli Ośrodków Szkolenia Kierowców z Zielonej Góry i okolic i pyta ich, kto prowadzi szkolenie kursantów z którymi wjeżdżają na plac egzaminacyjny:) Napewno Urząd Skarbowy ma problem biorąc pod uwagę, że wszystkie WORDy w Polsce księgują to prawidłowo, jako wynajem a nie jak WORD Zielona Góra jako szkolenie zwolnione z podatku VAT.

Policja

W odwecie dyrektor WORD Zielona Góra zgłosił na Policję mnie i moją żonę jako sprawcę wykroczenia z art. 26 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Sprawa dotyczyła strony internetowej, która działała od 8 lat czyli "przeżyła" dwóch poprzednich dyrektorów. Oczywiście Policja nie przyjeła do wiadomości żadnych z naszych argumentów, zwłascza że WORD nie jest przedsiębiorcą w myśl tej ustawy czyli nie jest pokrzywdzonym.

Mimo tego i wielu innych argumnetów z naszej strony Policja w Zielonej Górze skierowała bezprawnie dwa wnioski o ukarnie mnie i mojej żony do Sądu Rejonowego w Zielonej Górze (II wydział karny).

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze II Wydział Karny

Sędzia, który zajmował się moją sprawą szybko umożył postępowanie jak tylko Dyrektor WORD Edward J i sekretarka (nie znam imienia) zeznały na rozprawie, że WORD nie jest przedsiębiorcą. Czyli w świetle prawa nie są pokrzywdzonymi. Sędzia umożył postepowanie twierdząc, że policja nie miała prawa w przypadku takiego wykroczenia (jeśli nawet niewystapiło), wystąpić z wnioskiem o ukaranie mnie a co za tym idzie postępowanie karne nie powinno mieć miejsca.

Pani Sędzia, która zajmowała się sprawą mojej żony, nie zauważyła tego faktu, nie zauważyła że w tej sytuacji Policja nie miała prawa wystawić wniosku o ukaranie i mimo to przeprowadziła postepowanie karne, którego w świetle prawa nie powinno być. Sędzia wydała wyrok skazujacący nakładając prawie najwyższą grzywnę jaką można nałożyć w tej sprawie. Czy możliwe jest aby sedzia, która prowadzi zajęcia dla studentów Uniwersyttu Zielonogórskiego nie zauważyła, że sprawa sądowa nie mogła trafić na wokandę?

Czy sędzia na rozprawie ma prawo dowody nazywać kpiąco "jakimiś świstkami"?

Czy Sędzia na rozprawie ma prawo obrażać mnie w obecności mojej żony stwierdzeniami: "Pani mąż powinien się leczyć psychicznie?

Jeśli po zapoznaniu się z tym materiałem, dalej twierdzisz, że w Polsce istnieje coś takiego jak praworządność ze strony administracji państwowej, Policji, Sądów, to znaczy, że cofneliśmy się do czasów sprzed lat 90 w których właśnie w taki sposób załatwiano przedsiębiorców i nie tylko.

Zawsze zastanawiałem się w którym momencie nasza "demokracja" popełniła błąd?
Według mnie w 1992 roku, w którym odwołano Jana Olszewskiego, jedynego premiera, który chcial zrobić lustrację ludzi zarządzających tym krajem. To on w ostanim przemówieniu w Sejmie przewidział to co się dzieje w tej chwli w tym kraju. Mam nadzieje, że młodzi ludzie, którzy mają ambicje zawodowe podejmą dobrą decyzję: Czy chcą zakładać rodziny i rozwijać się w takiej Polsce!

Nigdy nie interesowałem się polityką. Teraz jednak widzę, że każdy komu zależy na dobrej przyszłości swoich dzieci powinien 10x zastanowić kogo wybrać do sejmu lub samorządów. Poieważ ludzie, którzy utrzymywali się i utrzymują z budżetowych pieniędzy są według mnie oderwani od rzeczywistości.