Bajka o Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Zielonej Górze i Podatkach

Prowadzę w Zielonej Górze Ośrodek Szkolenia Kierowców (OSK). Stworzyłem również kilka portali internetowych wspomagających szkolenia kandydatów na kierowców i kierowców zawodowych pojazdów ciężarowych. W przyszłość planowałem otworzyć pod Sulechowem Ośrodek Doskonalenia Techniki Jazdy (ODTJ). Taka inwestycja wymaga sporych nakładów finansowych zwłaszcza w nieruchomości (place i tory manewrowe). Podobny ODTJ prowadzi już w Tomaszowie Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego z Zielonej Góry.

Dotarłem do informacji z których wynika, że WORD w Zielonej Górze jest bezprawnie zwolniony z podatków od wszystkich swoich nieruchomości. Nieprawidlowe zwolnienie WORDu z podatków od nieruchomości okazałoby się zabójcze dla mojego ODTJ. Zwróciłem się do Organów podatkowych jakim są Urząd Miasta w Zielonej Górze oraz Urząd gminy w Żaganiu z zapytaniem: Jak to możliwe, że mimo wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 24 września 2015 r., sygn. akt II FSK 2817/13, WORD został zwolniony z podatków od nieruchomości jako jednostka oświatowa. Jedyną odpowiedzią jaką otrzymałem to, że nie jestem stroną w sprawie.

Wydaje mi się, ze jestem stroną w sprawie ponieważ zakładając ODTJ trudno byłoby mi konkurować z ODTJ w Tomaszowie bezprawnie zwolnionym z podatków od nieruchomości.

Fikcyjne szkolenia na placu egzaminacyjnym WORD Zielona Góra?

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Zielonej Górze jak większość podobnych instytucji w Polsce wynajmuje plac egzaminacyjny Ośrodkom Szkolenia Kierowców (OSK). Wszystkie WORDy w Polsce obciążają OSK fakturami za wynajęcie placu. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Zielonej Górze wpadł na pomysł, że będzie wystawiał faktury na których widnieje usługa szkoleniowa a nie wynajem, unikając w ten sposób płacenie podatku VAT (usługi szkoleniowe zwolnione są z podatku VAT). Taki proceder trwa już ok 12 lat.

Kto szkoli kursantów na placu egzaminacyjnym WORD w Zielonej Górze?

WORD wystawia fakturę za szkolenia, czyli jakiś pracownik WORD'u powinien przeprowadzać szkolenie. Po wjechaniu na plac egzaminacyjny okazuje się, że jedynym pracownikiem WORD był pracownik techniczny lub egzaminator, którzy większość tzw. szkoleń przeprowadzali siedząc w baraczku przy placu. Po nagłośnieiu sprawy egzaminatorzy uciekli z placu, ponieważ prawo zabrania im wykonywania szkoleń kandydatów na kierowców. Urząd Marszałkowski zapytany co egzaminatorzy robili na placu, odpowiedział: "..dbają o porządek na placu.."

Ta sama usługa inaczej księgowana:

Wynajem placu

Szkolenia na placu:

Urząd Marszałkowski w Zielonej Górze jako ustytu.......

Zwolnienia z podatków od nieruchomoości w Zielonej Górze i Tomaszowie

Już wktróce........

Urząd Marszałkowski w Zielonej Górze

Już wktróce........

Urząd Miasta Zielona Góra

Już wktróce........

Urząd Gminy Żagań

Już wktróce........

Policja

Już wktróce........

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze

Już wktróce........