Materiały do nauki przepisów ruchu drogowego

Poniższe dokumenty są aktami prawnymi, które regulują wszystkie aspekty dotyczące prawidlowego poruszania się po drogach.

Czytając te dokumenty pamietaj, że w aktach prawnych wyraz "powinien" w potocznycm znaczeniu oznacza MUSI.
Przykład: Kierujący pojazdem powinien wyłączyć światła drogowe - oznacza,że światła te musza być wyłączone.

W razie pytań lub wątpliwości dotyczących poniższych przepisów zapraszamy na nasz unpage: www.facebook.com/autoteoria

Prawo o ruchu drogowym
Znaki drogowe
Ustawa o kierujących pojazdami.
Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów i ich niezbędnego wyposażenia.

dodatkowo dla kategorii C i kwalifikacji wstępnej

Ustawa o transporcie drogowym.
Rozporządzenie (WE) nr 561/2006.
Umowa AETR o pracy załóg.
Ustawa o czasie pracy kierowców.
Ustawa o drogach publicznych.
Wstecz